دسترسی سریع به آموزش ها

من شنا بلد نیستم

من شنا بلد نیستم

من با اصول اولیه شنا آشنا هستم

من با اصول اولیه شنا آشنا هستم

من یک شناگر حرفه ای هستم

آموزش همه انواع شنا

آموزش شنای کرال پشت

شنای کرال سینه

آموزش شنای پروانه

شنای قورباغه

آموزش شنای پروانه

شنای پروانه

آموزش شنای کرال پشت

شنای کرال پشت

ویدئو آموزشی برگزیده

در شنای کرال سینه عمدتاً این عمل شلاقی و پی‌درپی پاهاست که منجر به تثبیت وضعیت خطی بدن شده و تعادل لازم را برای شنا فراهم می‌آورد؛ و شنای کرال را موزون می‌کند. در شنای کرال، حرکت پا بسیار حایز اهمیت است. مطلب مهم این که بر خلاف تصور ما حرکات شدید و کند پاها توأم با سرو صدای زیاد که غالباً در مبتدیان دیده می‌شود کوچکترین ارزشی ندارد، بلکه حرکات کوتاه و سریع پاها لازمه این کار است. حرکات پاها از مفصل شروع می‌شود که ران را به لگن خاصره مربوط می‌سازد. زانو هم حرکت می‌کند، اما حرکت آن کمتر از مفصل قبلی است و فقط تا آن حد صورت می‌گیرد که پاهای شناگر از آب خارج شده و بلافاصله به آب ضربه بزند و روی این اصل زاویه بین ساقها هیچ وقت از ۳۰ درجه تجاوز نمی‌کند.

ثبت نام

با در نظر گرفتن علایق و استعدادهای کودک خود رشته آموزشی مورد نظرش را انتخاب نمایید. در ظنر داشته باشید که مای کی برنامه مدون از پیش تعیین شده برای آموزش کودکان داریم که این مورد نیز قابل انتخاب است

انتخاب شنای مورد نظر

با در نظر گرفتن علایق و استعدادهای کودک خود رشته آموزشی مورد نظرش را انتخاب نمایید. در ظنر داشته باشید که مای کی برنامه مدون از پیش تعیین شده برای آموزش کودکان داریم که این مورد نیز قابل انتخاب است

تعیین سطح

با در نظر گرفتن علایق و استعدادهای کودک خود رشته آموزشی مورد نظرش را انتخاب نمایید. در ظنر داشته باشید که مای کی برنامه مدون از پیش تعیین شده برای آموزش کودکان داریم که این مورد نیز قابل انتخاب است

 فرم پیش ثبت نام آموزش شنا

با تکمیل فرم زیر ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.